Canon IR 3235

 • ความเร็วการถ่ายสำเนา 35/45 แผ่นต่อนาที (A4)
 • จำนวนการถ่ายสำเนา 1 ถึง 9,999
 • การป้อนกระดาษ ชุดป้อนต้นฉบับแบบสองหน้าอัตโนมัติ
 • การย่อ-ขยายเอกสาร 25% – 400%
 • ขนาดกระดาษสำเนา  A5 – A3
 • มาตรฐาน ถาดบรรจุกระดาษ 550 แผ่น 4    ถาด , ถาดป้อนด้วยมือ 50 แผ่น
 • น้ำหนักกระดาษสูงสุด 64 ถึง 128 แกรม
 • เวลาในการอุ่นเครื่อง 30 วินาที หลังจากเปิดสวิทซ์ , 10 วินาที หลังจากโหมดพัก
 • การเชื่อมต่อ 10/100Base-TX (RJ-45), USB 2.0 High Speed
 • หน่วยความจำ 1GB RAM + 256MB RAM / HARD DISK DRIVE 60GB
 • ความละเอียดการพิมพ์ ความละเอียด 1,200 x 1,200 dpi
 • ความละเอียดการ Scan 600 x 600 dpi  สามารถสแกน ขาวดำ / สี