เครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR-2525

เครื่องถ่ายเอกสาร Canon iR-2525
Copy / Print / Scan /Duplex/Network

 • ถ่ายเอกสารความเร็ว 25 แผ่น/นาที
 • ถาดกระดาษมาตรฐาน 2 ถาด ( 250 แผ่น + 500 แผ่น ) ขนาด A4-A3
 • ถาดกระดาษป้อนมือ (100 แผ่น)
 • ถ่ายเอกสาร,พิมพ์ หน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex)
 • ย่อ- ขยายด้ 25%-400%
 • หน้าจอการใช้งานแบบ touch screen กว้าง 7.5 นิ้ว
 • ปริ้นงานผ่านระบบ Network ความเร็ว 25  แผ่น/นาที
 • ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 1,200 dpi
 • สแกนงานสี-ขาวดำ
 • ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ (อุปกรณ์เสริม)
 • พร้อมฐานวางเครื่อง + กระดาษ A4/A3 +คู่มือการใช้งาน
หมวดหมู่: