ประวัติของบริษัท ที.เค. เซอร์วิส เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

   บริษัท ที.เค. เซอร์วิสเพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 โดยคุณศิญาภัสร์ พงศ์พีระภักดี