ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมือหนึ่ง มือสอง

บริษัท ที.เค. เซอร์วิสเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด  ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เชียงใหม่ ด้วยระบบการบริการของเรา จะช่วยให้การทำงานในองค์กรท่านเกิดความคล่องตัว ท่านสามารถเลือกรายการได้ดังนี้

เครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR-2004
+ ชุดป้อนต้นฉบับ + ชุดกลับสำเนา

เช่า/เช่าซื้อในราคา

เดือนละ 990 บาท ( ไม่รวม Vat )
ค่ามิตเตอร์ขาว-ดำ 0.35 บาท

ระยะเวลา 3 ปี

คุณสมบัติเครื่องถ่าย

 • ความเร็ว 20 แผ่น/นาที
 • สามารถสั่งพิมพ์งานผ่านระบบ Wireless และ Network ได้
 • รองรับการสแกนเอกสารสี
 • ความละเอียด 600×600 dpi
 • พร้อมชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ (DADF)
 • ถาดกระดาษ 1 ถาด (ถาดละ 250 แผ่น)

เครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR-2525
+ ชุดป้อนต้นฉบับ + ชุดกลับสำเนา

เช่า/เช่าซื้อในราคา

เดือนละ 2,000 บาท ( ไม่รวม Vat )

ฟรีมิเตอร์ 5000 สำเนา

คุณสมบัติเครื่องถ่าย

 • ความเร็ว 25 แผ่น/นาที
 • ถาดกระดาษมาตรฐาน 2 ถาด ( 250 แผ่น + 500 แผ่น ) ขนาด A4-A3
 • ถาดกระดาษป้อนมือ (100 แผ่น)
 • ถ่ายเอกสาร,พิมพ์ หน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex)
 • ย่อ- ขยายด้ 25%-400%
 • หน้าจอการใช้งานแบบ touch screen กว้าง 7.5 นิ้ว
 • ปริ้นงานผ่านระบบ Network ความเร็ว 25 แผ่น/นาที
 • ความละเอียด 1,200 x 1,200 dpi

เครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR-3035
+ ชุดป้อนต้นฉบับ + ชุดกลับสำเนา

เช่า/เช่าซื้อในราคา

เดือนละ 3,000 บาท ( ไม่รวม Vat )

ฟรีมิเตอร์ 10,000 สำเนา

คุณสมบัติเครื่องถ่าย

 • เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลสร้างภาพด้วยระบบ LASER resolutions : 256 Grayscales
 • ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 35 แผ่นต่อนาที ที่ขนาดกระดาษ A4
 • ถ่ายขนาดกระดาษ ได้ตั้งแต่ A5R-A3 เป็นระบบผงหมึกแห้งสีดำ
 • ตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารสำเนาได้ตั้งแต่ 1-9999 แผ่น
 • สามารถรองรับการถ่ายเอสารได้ 100,000 แผ่นต่อเดือน

เครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR-3235
+ ชุดป้อนต้นฉบับ + ชุดกลับสำเนา

เช่า/เช่าซื้อในราคา

เดือนละ 3,000 บาท ( ไม่รวม Vat )

ฟรีมิเตอร์ 10,000 สำเนา

คุณสมบัติเครื่องถ่าย

 • ความเร็วการถ่ายสำเนา 35/45 แผ่นต่อนาที (A4)
 • จำนวนการถ่ายสำเนา 1 ถึง 9,999
 • การป้อนกระดาษ ชุดป้อนต้นฉบับแบบสองหน้าอัตโนมัติ
 • การย่อ-ขยายเอกสาร 25% – 400%
 • ขนาดกระดาษสำเนา A5 – A3มาตรฐาน ถาดบรรจุกระดาษ 550 แผ่น 4 ถาด , ถาดป้อนด้วยมือ 50 แผ่น
 • น้ำหนักกระดาษสูงสุด 64 ถึง 128 แกรม
 • ความละเอียดการพิมพ์ ความละเอียด 1,200 x 1,200 dpi
 • ความละเอียดการ Scan 600 x 600 dpi สามารถสแกน ขาวดำ / สี

เครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR ADV C5035
+ ชุดป้อนต้นฉบับ + ชุดกลับสำเนา

เช่า/เช่าซื้อในราคา

เดือนละ 2,000 บาท ( ไม่รวม Vat )

มิเตอร์สีดำแผ่นละ 0.35 ส.ต. มิเตอร์สี  3 บาท ทุก size

คุณสมบัติเครื่องถ่าย

 • ความเร็วการถ่ายสำเนา 35 แผ่นต่อนาที
 • มีระบบถ่ายเอกสารแบบสแกนต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น
 • มีช่องต่อ Network, WLan, USB
 • ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอแบบ Color LCD Touch Panel
 • สามารถถ่ายเอกสารและพิมพ์งานที่ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ทั้งสีและขาวดำ
 • สามารถใช้กระดาษได้ตั้งแต่ขนาด A6 – A3, 52 to 209gsm
 • สามารถตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารและพิมพ์งานได้ 1ถึง 999 แผ่นต่อเนื่อง และมีปุ่มถ่ายแทรกงาน

เครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR ADV C2220
+ ชุดป้อนต้นฉบับ + ชุดกลับสำเนา

เช่า/เช่าซื้อในราคา

เดือนละ 1,500 บาท ( ไม่รวม Vat )

มิเตอร์สีดำแผ่นละ 0.35 ส.ต. มิเตอร์สี  3 บาท ทุก size

คุณสมบัติเครื่องถ่าย

 • ความเร็วการถ่ายสำเนา/พิมพ์ 20 แผ่นต่อนาที
 • ความละเอียดในการถ่าย/พิมพ์ 600×600 dpi (multi-level) ซูม 25%-400%
 • สั่งพิมพ์ผ่านระบบ Network , โทรศัพท์ Smartphone
 • รองรับงานได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า 25,000 แผ่น/เดือน
 • ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ สามารถวางต้นฉบับได้ 100 แผ่น
 • สามารถตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารและพิมพ์งานได้ 1 ถึง 999 แผ่น
xerox_5335_02

เครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox WC5335
+ ชุดป้อนต้นฉบับ + ชุดกลับสำเนา

เช่า/เช่าซื้อในราคา

เดือนละ 3,000 บาท ( ไม่รวม Vat )

ฟรีมิเตอร์ 10000 สำเนา

คุณสมบัติเครื่องถ่าย

 • เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ สร้างภาพด้วยระบบ LASER
 • สามารถ Copy, Print, Scan
 • ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 35 แผ่นต่อนาที ที่ขนาด A4 B4 A3
 • รองรับการถ่ายเอกสารได้ 150,000 แผ่นต่อเดือน
 • สามารถเลือกถาดกระดาษเองได้อัตโนมัติ
 • สังงานหน้า จอทัชสกรีน จอสัมผัส สี ใช้งานง่าย
 • มารถถ่ายเอกสาร พิมพ์งานหน้าหลังได้
 • อัตราการย่อขยาย 25% ถึง 400% เพิ่มลดครั้งละ 1%